Blog of a bonsai amateur and tree lover

...om mina bonsaier och andra träd

tisdag 1 juni 2010

Kattens bonsaiintresse


Cats don't understand bonsai. A cat doesn't understand that it cannot bounce down from a height and land in the small space between two trees - doesn't it see that the branches break? No the cat doesn't understand my worrying, even if it is later shown that no branches were broken.
The cat wants to help, but does obviously not know how to. It stays around but does not do anything really useful. When it comes to water it is totally worthless, and in the end it is actually all about watering - all this with small trees in pots...

Katter har dålig förståelse för bonsai.
En katt förstår inte att man inte kan dunsa ner på en träbänk från hög höjd och landa i det trånga utrymmet mellan två träd - ser den inte att grenarna knäcks?! Nej, katten förstår inte att matte blir orolig och skriker, även om det efteråt visar sig att ingen gren gick av.
Katten vill gärna hjälpa till, men vet tydligen inte hur. Den håller sig i närheten men gör inte direkt något nyttigt. När det kommer till vatten är den helt värdelös, och det är ju till syvende och sist mest vatten det handlar om det här med växter i små krukor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar