Blog of a bonsai amateur and tree lover

...om mina bonsaier och andra träd

onsdag 13 juni 2012

Mostly pines
Today I have dug up from the winter-storing and repotted: eleven pines and one spruce. A broken branch here and there because of the heavy snow, but nothing too serious.

 Idag har jag grävt upp inte mindre än elva tallar och en gran! Några brutna grenar pga snön ser man ju, men inga allvarliga skador.Below is the pine that I had decided to turn 90 degrees in the pot. I had to cut one root to make it fit in the pot. You can see how stupid it looks coming out of the pot but I will take it away later.

Här är tallen som skulle vändas i krukan: Jag fick lov att ta av en rot för att få den att rymmas i krukan. Den sticker ut framtill - jag ska ta bort den helt och hållet sen!  On this pine a part of one of the branches has died. The needles have become brown. I don't know why that happens, I just note the phenomenon (and will have to do something about the shape of the branch).

På denna har den högra grenen blivit förstörd under vintern, barren är bruna och döda. Jag ser det där fenomenet ibland men vet inte vad det beror på. Måste förstås göra om grenen på nåt sätt.


On saturday we had a bonsai meeting in Umeå. I brought this little salix and wired it. You can see the difference!

I lördags var det bonsaimöte i norra kretsen och jag hade med mig en liten videbuske som behövde lindas:
Before and after!

 Före och efter.