Blog of a bonsai amateur and tree lover

...om mina bonsaier och andra träd

måndag 23 januari 2012

Lägesrapport januari

... 

Can I abandon my blog completely, just because it is winter, dark and cold and nothing happens with my little trees? Here is a small status report. All trees are still sleeping - except for these two pomegranates: suddenly today they show small green leaves coming out! I keep them in our unheated vestibule, and I think they will have to stay there for some more time. This winter has so far been quite tolerable - I mean not as cold as normal - maybe that can be an explanation for these early signs of spring.

Kan jag överge bloggen helt och hållet för att det är januari, mörkt och kallt och ingenting händer med bonsaierna? När jag tittar efter visar det sig att två av mina granatäpplen tror att det är vår! De har små ljusgröna blad på väg att slå ut, trots att de står i vår kallfarstu. Anledningen kanske är att den här vintern hittills inte varit så jättekall. Jag tror de får fortsätta att stå svalt ett tag till. 


In the beginning of january the forest company were around our house to take down trees - and this is how close the machine came to my sleeping-bonsai-corner! (Maybe you can see the red tapes in the right of the picture.) I was very nervous that something would happen!!! But luckily no tree fell in the wrong place, and the big machine did not cross my marking tapes.
The fearless moose from last winter has not been around either. Maybe it didn't survive the moose-hunt, or it has moved to another place...


I början av januari hade vi skogsbolaget här för en gallring och så här nära min inhägnad med de sovande bonsaierna var maskinen. Gissa om jag var nervös att något skulle hända! Men det gick bra, inga träd ramlade innanför mina plastband. Ingen älg har varit här heller, än så länge! Kanske finns inte den orädda älgen kvar, kanske överlevde den inte älgjakten i höstas... eller har den flyttat någon annanstans.Though the winter has been warmer than normal (so far), we are not without snow! This picture is from my "bonsaigarden", today.


Som sagt har det inte varit särskilt kallt (än så länge) men ganska mycket snö har vi! Här är bonsaigården, ganska översnöad...