Blog of a bonsai amateur and tree lover

...om mina bonsaier och andra träd

lördag 24 mars 2012

Växtkraft!


Repotting is late with all my trees this year. Something wrong with my motivation. This is the smallest ulmus, 24 cm including the pot. That doesn't sound like very small but it strikes me when I take the tree out of the pot how little soil it really has to grow in!

Ligger ständigt efter med årets omplanteringar - de flesta träden har fått vänta tills de är nästan helt gröna. Ovan min minsta ulmus: inklusive krukan är den 24 cm hög. Det låter inte så litet, men just när man planterar om den inser man att det inte är så särskilt mycket jord i krukan.


The largest of my zelkovas was also repotted today - and taken into the house where it is warm to help it start growing. Compare this picture with how the tree looked in march one year ago, when I had cut all the branches totally - below:

Min största raka zelkova har växt ordentligt sedan jag klippte den för precis ett år sedan - det råkar vara på dagen idag faktiskt. Då hade den växt inomhus i värmen en månad redan. Jag var lite snabbare med omplanteringarna ifjol tydligen och planterade om denna redan i februari och tog in den i värmen då. Vid den här tiden, i mars, var den alltså så buskig att jag kunde klippa den till nästan bara en stam: - Det kallar jag växtkraft!


From this to how it looked today (before cutting) is what I call vigor!
These pictures are taken outside, but the trees are kept indoors for two (three?) months more, or so. This is the time of year when I keep them in the windows of the house that we live in. So it is starting to feel a little overcrowded... You can see how light-green the leaves are, almost white, because they have opened when the tree was standing in half-darkness in the garage.Klippte den i samband med omplanteringen också men inte mer än så här (ovan).
Till slut ytterligare en zelkova (nedan). Bladen är ljusgröna, nästan vita, pga att de slagit ut medan träden stod i halvmörkret i garaget. Bilderna är tagna utomhus men träden får stå inne ett tag till! Det är nu jag ställer dem i fönstren överallt i huset för att de ska ta sig ordentligt. Och huset blir en aning överbefolkat av detta...


Vårtecken: har hört kråkan kraxa och igår flög två sångsvanar förbi, tutande!

lördag 17 mars 2012

Bonsai activities, at home - and in Umeå
I repot a tree now and then when I can get some time. This ficus was moved to the left in the pot, see below.

Jag tar ett träd då och då och planterar om. Den här fikusen hade jag bestämt att flytta åt vänster i krukan. Nu är det gjort, se nedan, och mycket av höjden försvann också.


Luckily I have a repotting space where I don't have to clean up after every time... (These are the two types of cat litter I use.)


Håller till i tvättstugan med det jordiga arbetet, och där städar jag inte bort efter varje enskild omplantering. (Det ser förskräckligt ut förstås...) De här två kattsandsorterna använder jag och blandar i jorden, de består av granulerad lera. INTE klumpbildande. Den ena har lite större och den andra lite mindre kornstorlek, hoppas det syns på bilden.The other day I represented the bonsai society and talked about bonsai to a group of students in Umeå. There will be a practical follow-up later. They gave me an interesting plant for this, it is an acacia tortilis. It has beautiful small leaves - and is full of thorns...


 Häromdagen var jag i Umeå och berättade om bonsai för en grupp intresserade studenter. Jag var där som representant för bonsaisällskapet och vi var inbjudna av en grupp som kallar sig dendrologer. De var så intresserade att inte mindre än 18 st skrev på en intresseanmälan om att senare göra en praktisk uppföljningsdag!
Som tack fick jag denna växt, som är en acacia tortilis. Jätteroligt! Den har vackra blad - "upprepat parbladiga" - och är full med taggar...


This is how much you can see of my outdoor trees today: nothing at all!

Så här mycket har utomhusträden tinat fram: ingenting alltså.

.

fredag 9 mars 2012

Projekt omplantering


Finally I have started repotting my trees.
Till slut har jag kommit mig för att börja plantera om mina växter.


I have also cut the branches on my cercis. It divides in two equally thick branches a bit up on he trunk, and I know I have to  choose one and take the other one away. Have not decided which one to choose.

I samband med detta har jag klippt lite tex på judasträdet. Stammen delar sig i två lika tjocka en bit upp, vet inte vilken jag ska välja av dessa. Den får växa på sig så länge.


One thing that has annoyed me for a long time is the nebari of my little ficus natasja. This is the front. Ugly.

En sak jag gått länge och irriterat mig på är rötterna på min lilla natasjafikus. Så här ser framsidan ut. Fula rötter, tycker jag.


The back looks much better! Can I turn the tree around? Yes...

Baksidan ser mycket bättre ut!  Kan jag vända på trädet? Ja...

Instead of this...
 
Så i stället för så här...

...it now looks like this. Yes I know there is a big round hole in the front. My hope is this will be easier to do something about than the roots. Maybe I can turn the tree a little more to one side or the other.

...ser trädet nu ut så här. Ja jag vet att det är ett stort runt hål mitt fram. Jag chansade på att detta skulle gå bättre att göra något åt än rötterna. Kanske vrida trädet lite mer åt ena eller andra sidan eller något sånt.

Here is my turkish pine, also repotted a few days ago. Species unknown. Above it a picture where you can see in the background some of the pines I took the seeds from! -The beautiful rounded trees. The needles are long thin soft and a little twisted, hanging down - except for the newest needles - they are really short and pretty! Anybody can give me a guess of the species?

Här är min turkiska tall, också just omplanterad. Okänd art. I bakgrunden på turistbilden ovanför finns några av de tallar jag plockade kottarna från. Kanske någon kan räkna ut vilken art det kan vara. Barren är långa, tunna, mjuka och lite vridna, hänger ner som hårstrån - utom de nyaste barren som är små och korta!
söndag 4 mars 2012

Bonsaimöte


This year's first meeting with the local bonsai club. (We were supposed to meet last month, but cancelled that meeting because of the cold weather.) I worked with some of my zelkovas. As you can see the leaves are coming out and I have to repot it!
Koncentration!  Årets första möte med bonsaisällskapet. Vi skulle ha träffats i början av februari också men ställde in den träffen pga det kalla vädret.
Jag klippte lite på mina zelkovor, som har slagit ut så här mycket.(ovan)A cutting that I got from a bonsai-friend and brought home from the meeting: it is a ficus nerifolia. I have heard that it is very difficult to grow from cuttings, but we will see. I have had luck with many different species before!


Fick med mig hem en stickling av fikus nerifolia, som jag önskat mig länge. Får se om den är så svår att rota som jag har hört.

 I had some questions about my judas tree (cercis siliquastrum) so I took a picture to show you what it looks like. I have read that it is possible to grow in the garden in the south of Sweden, but I keep my tree in the garage in the winter, outside in the summer and indoors (in the house) in the spring. This one is also waiting to be repotted.

Eftersom jag fick några frågor om mitt judasträd (cercis siliquastrum) tog jag en bild av det också. Så här ser det ut för tillfället. Potensai kallar jag den än så länge! 
Bladen håller på och slår ut. Jag ska plantera om den nu snarast. (Liksom alla de andra växterna också!) Jag brukar klippa den i samband med omplanteringen. Jag läste att man kan ha judasträd som trädgårdsväxt i de sydligast delarna av Sverige, men jag har det alltså som ett halv-härdigt träd: sommartid står det utomhus, vintern i garaget med fällda blad, och hela våren står det inne.