Blog of a bonsai amateur and tree lover

...om mina bonsaier och andra träd

tisdag 11 januari 2011

More snow

Aspen
It is dark almost the whole day this time of year.

Det ÄR mörkt den här tiden på året.

Snowy pinesPines.

Today: willowHere you can see tracks from: moose (a bull says my husband), dog (finnish spitz) and tractor (from yesterday or was it the day before? - John Deere).
And where has he been now then, the moose? Where do the tracks lead?


Här ser vi alltså spår av: älg (en tjur säger maken), hund (finsk spets) och traktor (någon dag gammalt - John Deere). Och var har han varit nu då, älgen? Vart leder spåren?This time he has attacked my willow trees (salix fragilis).

Jo denna gång har han gett sig på mina knäckepilar.

måndag 10 januari 2011

Looking for moose meat recipesHe has been here again, guess who. First he chewed a little on the apple trees...

Han har varit här igen och klampat omkring, gissa vem. Först har han tagit sig några tuggor från äppelträden......Then he took a short cut through my bonsai corner! This must have happened the last night, but he can even be seen in the middle of the day:

...Sedan har han sneddat över min bonsaihörna! Detta måste ha hänt inatt, men han visar sig även dagtid:I took this picture from the window yesterday. The moose is in trouble now because the hunting team has still got one more allowed to shoot, and I think there is empty space in our freeser for more meat...

Tog bilden på älgen från rumsfönstret igår. Nu ligger han risigt till. Jaktlaget har faktiskt en älg kvar på licensen, och nog finns det lite plats i frysen också.

söndag 2 januari 2011

Christmas trees in nature


Thin spruces or twin rockets?
I have taken pictures on this winter's first skiing tour. We have pretty much snow now - as I know is also the case in many places around Europe this year.

Det är snöigt nu. Jag har varit ute och studerat naturens förebilder. (Årets första skidtur.) Granarna är smala som rymdraketer, tyngda av snö som de är.

Here You can see (?) my husband making the way for me.

Maken som spårar åt mig skymtar?The wild christmas trees are folded up just as well as the one in plastic!

Granarna har fällt ihop sig lika fint som plastjulgranen!About bonsai in january: What I have difficulties with at this time of the year is remembering to water the trees that I have put away in the garage. They do need a little water even now, they are not frosen. And I have so many other things in the garage, it is really difficult, the watering. I have a panic attac every now and then when the fear comes over me that I have waited too long since the last watering.


I övrigt är det svåraste den här tiden på året att orka vattna träd som står undanställda i garaget. Det är så bökigt att vara där och vattna, för det finns ju andra grejer där. Jag får alltid panik med jämna mellanrum för att jag lämnat träden för länge sedan sist. Och de behöver faktiskt vattnas då och då även då de står där i kylan, de är inte helfrusna.