Blog of a bonsai amateur and tree lover

...om mina bonsaier och andra träd

fredag 26 augusti 2011

Pictures from Cyprus


As a tree-lover I look for trees even where there are no! Now I have been to Cyprus and there was a harsh hot and dry landscape with this grey vegetation... This picture is from  "Kavo Greko National Forest Park". Note the "forest" in the name! Among the dry grey bushes there were some examples of some kind of eucalyptus. (There was a sign with the scientific name but I don't remember it.)

Några semesterbilder från Cypern. Som trädälskare ser man ju efter träd överallt, även där det inte finns! Cypern var varmt och halvökenaktigt, bilden ovan är tagen i "Kavo Greko National Forest Park". Observera att namnet innehåller ordet forest! Jag trodde att det skulle finnas nåt som liknade en skog där, men i stort sett bestod området av samma gråfärgade buskvegetation som överallt annars. Enstaka exemplar av nån slags eukalyptus fanns det.


By standing really close to the trunk it was possible to come in the shadow of the tree!

Om man ställde sig riktigt nära stammen kunde man faktiskt få lite skugga av trädet! (Eucalyptusen på nära håll.)The most common planted tree was all sorts of ficuses. They were planted everywhere around houses, hotels and parks. Often trimmed like this in formal shapes, or as hedges.
 
I bebyggelsen var det mera grönt tack vare bevattning. Det vanligaste planterade trädet var olika fikusar. De fanns i alla arter, former och storlekar, i parker, som häckar, som formklippta solitärer. Med blanka mörkgröna blad och alla varianter av vitmönstrade. Benjaminfikusar, andra fikusar, med små blad, och stora - och riktiga fikonträd.


These ficuses grew together like a roof with a colony of unknown very loudly-singing birds living inside it!

Här växte fikusträden ihop som ett tätt tak som man kunde gå under, och inne i allt det gröna bodde en flock fåglar av okänd sort som sjöng högljutt!

The nicest tree was also some kind of ficus. It was really huge, standing outside the monastery of Aiya Napa. I backed as far as was possible and still couldn't get the whole tree in the picture.

Det finaste trädet var även det någon sorts fikus. Den var jättestor och stod utanför klostret i Aiya Napa. Jag backade så långt det gick för att få in den i bild, och ändå ryms den inte.


Looking from the other side you can see the width of the trunk!

Från andra sidan ser man hur tjock stammen är!

torsdag 11 augusti 2011

Ficus

 It is difficult to go away from home when you have a lot of plants in small pots that need frequent watering.
Det är lite knepigt att fara bort mitt i sommaren när man har en massa växter hemma som torkar ut fort och lätt. Den här lilla fikusen torkar fort.
 But I have discovered that when the tree is without leaves the soil keeps moist for much longer! (The ficus was so big, it needed to be cut smaller anyway.)
Men om man avlövar den så räcker fukten i jorden mycket längre! (Den hade ju blivit så stor också, nu är den mindre igen!)
This one I defoliated and wired in april, and since then I have been looking at the ugly branch on the left side. Now I decided to cut it off. Not because the branch to the right was really any better, but the whole tree is really growing more to the right. So next spring I will put it a bit more to the left in the pot and hope that it will look better!

När jag ändå höll på tog jag fram nästa fikus också, den som jag lindade i april. Jag har gått och tittat på den, och funderat på den där fula första grenen. Nu tog jag bort den. Inte för att grenen åt höger kanske är snyggare än den som satt åt vänster, men för att hela stammen växer mera åt höger. Om jag senare också flyttar trädet längre åt vänster i krukan, kommer det inte att börja se bättre ut då?