Blog of a bonsai amateur and tree lover

...om mina bonsaier och andra träd

måndag 22 augusti 2016

Last postAs you can see, not much updating here. I have found a "bonsai album" where I can put my pictures and write down notes on my trees. So that is what I have done this summer.


So now I save my notes in this album, and will probably not post anything more in this blog. Blogging was interesting, but mostly in the beginning!


Och alla svenskspråkiga som då och då skickar mig bonsaifrågor på epost, ni kan i stället söka upp Svenska bonsaisällskapet på facebook och ställa frågor där - ni kommer att få massor av svar, och snabbt!


Anna