Blog of a bonsai amateur and tree lover

...om mina bonsaier och andra träd

måndag 26 september 2011

Trees in the library The society (the north swedish local club of the  Swedish bonsai society) had a small exhibition in the town library. There is a beautiful room with a glass roof, perfect for an exhibition. We are happy they allowed us to be there. I brought some trees just as they are, as always I must excuse myself for not having time to work on my trees. But there are other members who have worked their trees and really made them look good! We met many new people and informed about bonsai and about the society and our  activities.

Föreningen (Svenska Bonsaisällskapet/ norra kretsen) har haft en liten utställning på stadsbiblioteket. Där finns ett vackert rum med glastak, perfekt för en utställning. Vi har aldrig varit där förut, men det känns roligt att vi fick möjlighet nu. Jag tog med några träd i det skick de var, som alltid alltför oskötta - men som tur är finns det andra medlemmar som faktiskt har mer tid att ägna sig åt sina träd! 
Vi pratade i alla fall med folk och berättade om bonsai och om föreningens verksamhet.
.


lördag 10 september 2011

Botanical garden


During my weekend in Göteborg I had also time for a very short walk in the botanical garden. It was very beautiful!

Under helgen i Göteborg hann vi med ett snabbt besök i Botaniska trädgården. Vackert var det där.
This tree looks like any tree, but it is a ginkgo, so that's why we are so interested in it.

Detta ser ut som vilket vanligt träd som helst men det är en ginkgo, därav vårt intresse.


And there were many other trees of sorts I don't know.

Det fanns andra träd som gjorde sig bra på bild, som den här, men jag minns inte vad det var.


Autumn colours had just begun to show a little.

Höstfärgerna hade börjat komma så smått.


Isn't this a fantastic planting, the composition with the different colours?

Ett litet lusthus! Ganska imponerande komposition i den här planteringen tycker jag.Here I like the background with all the different colours of the trees.

Här syns också de olika röda och gröna färgerna på träden i bakgrunden. 


I had no intention to buy anything in Göteborg, but when I saw the beautiful pots of Tomas Gramming, I had to change my mind. So I bought this blue-green pot: oval 32 cm and with many practical holes in the bottom to tie tree-roots really properly. So in the coming spring I will put a tree in it, and I have an idea of a tree that I think would fit.


Jag hade inte tänkt köpa någonting i Göteborg, men var tvungen ändå när jag såg de fina bonsaikrukor som Tomas Gramming hade gjort! Så den här blågröna krukan fick följa med hem i resväskan. Den är oval, 32 cm bred och med många bra hål i botten för att knyta fast trädrötter ordentligt. Jag har en idé om ett träd som skulle kunna passa och jag provar väl till våren att sätta dit det.


torsdag 8 september 2011

Pictures from Göteborg

Last weekend I was in Göteborg for the annual meeting of the Swedish Bonsai Society. The society had invited Francois Jeker to do a demonstration. He got this yew to work with (above) and made this  piece of art (below). He said many wise things like "Bonsai is the art of time". (He spoke to us in english!)

I helgen som var var jag i Göteborg på Svenska Bonsaisällskapets årsmöte. Föreningen hade bjudit in Francois Jeker som demonstratör. Han fick en idegran att arbeta med (ovan) och skapade detta konstverk (nedan). Han sade många kloka saker som att bonsai är "the art of time", vilket jag tyckte var så himla bra, men inte riktigt kan översätta snyggt på svenska. Tidens konst? Tidskonsten? Konsten att uppleva tidens gång?
 He showed us how to make the deadwood in a natural way, not look artificial.

Han visade hur han arbetade med dödveden för att få en naturlig effekt, inte artificiell. 
He walked around in the exhibition, made sketches with suggestions for improvement of the trees. He didn't want to say anything was right or wrong, only all the time "this is only my opinion". He meant bonsai is an art, you can have different taste. He did not want to give any awards because you can't compete in an art. Wise man!

Han gick också runt bland de utställda träden, var mycket pedagogisk och ritade och visade förslag på förbättringar. Han ville inte säga att något var rätt eller fel, påminde oss att bonsai är en konstart, att man kan ha olika tycke och smak. Han ville inte dela ut några utmärkelser, tyckte att man kan inte tävla i konst. En klok man!


My personal favourite in the exhibition: a maple.

Min egen favorit bland de utställda träden var en japansk lönn.

The people from Göteborg had arranged a beautiful exhibition with both small trees...

Göteborgskretsen hade gjort en fin utställning med både små träd...

...and large.

...och stora.

I did not take any tree with me, but my friends - that travelled by air like me - took these in their handluggage!

Själv fraktade jag inga träd till Göteborg men mina vänner hade tagit dessa små bonsaier på flyget - i handbagaget!

I have to show you this pretty dollhouse - for me a proof that bonsaiists with humour exist!

Måste också visa detta söta dockskåp - ett bevis för att det faktiskt finns en och annan bonsaimänniska med humor.