Blog of a bonsai amateur and tree lover

...om mina bonsaier och andra träd

söndag 19 juni 2011

Two elmsTwo of my elms as they look today. Only these two I care to try and keep in shape, all the other elms I let grow more or less freely.Två av mina almar idag. Det här är de två som jag bryr mig om att "frisera i kanterna" - alla de andra står och växer mer eller mindre fritt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar