Blog of a bonsai amateur and tree lover

...om mina bonsaier och andra träd

torsdag 24 mars 2011

ZelkovaThe trees that were repotted eariest in february are now big and bushy. This zelkova needed to be cut back because all the branches were straight and with bad ramification. After two minutes this is what is left:


Mina tidigast omplanterade träd har växt ut ganska ordentligt. Nu tyckte jag att den rufsiga zelkovan kunde klippas ihop. Alla grenar var ändå raka och ogrenade från stammen. På två minuter blev förändringen ganska stor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar