Blog of a bonsai amateur and tree lover

...om mina bonsaier och andra träd

tisdag 18 oktober 2011

Umeå...


Visited Umeå during the weekend. (Above is son, husband and poplar.) Discovered that our favourite parking place was occupied by an old house!!! Then I took tree-pictures in the park.

Var i Umeå i helgen. (Bilden ovan: son, man och poppel.) Först upptäckte vi att vår favorit-parkeringsplats var upptagen av ett gammalt hus!!! Sedan fotograferade jag träd i parken.

       Inga kommentarer:

Skicka en kommentar