Blog of a bonsai amateur and tree lover

...om mina bonsaier och andra träd

tisdag 11 januari 2011

Today: willowHere you can see tracks from: moose (a bull says my husband), dog (finnish spitz) and tractor (from yesterday or was it the day before? - John Deere).
And where has he been now then, the moose? Where do the tracks lead?


Här ser vi alltså spår av: älg (en tjur säger maken), hund (finsk spets) och traktor (någon dag gammalt - John Deere). Och var har han varit nu då, älgen? Vart leder spåren?This time he has attacked my willow trees (salix fragilis).

Jo denna gång har han gett sig på mina knäckepilar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar